Analisis  utawa    Basa:

Surname ing basa liya

Sinau babagan jeneng asma sing cocog karo jeneng liya ing basa liya ing negara liyane.

utawa
Jenengmu:
Nampa jeneng sing padha