Analisis  utawa    Basa:

Jeneng karo jenenge

Dhaptar jeneng sing paling umum nganggo jeneng iki.

utawa
Jenengmu:
Njupuk jeneng nganggo jenenge