Analisis  utawa    Basa:

Jeneng sing diarani jeneng

Dhaptar jeneng umum sing paling umum nganggo jeneng iki.

utawa
Jenengmu:
Njupuk jeneng kulawarga kanthi jeneng