Analisis  utawa    Basa:

Jeneng definisi

Jeneng definisi: jeneng iki ing basa lisan, varian ejaan lan sebutan, varian saka pasangan jenenge. Ngerteni definisi saka jeneng pisanan, online.

utawa
Jenengmu:
Njaluk definisi jeneng